تبلیغات
دانشکده مجازی شیراز - آیین نامه آموزشی دانشگاه شیراز
 
دانشکده مجازی شیراز
ایران، جزیره هوش و ذکاوت است (پروفسور حسابی)
پنجشنبه 27 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد علی محبی

قسمت سوم (پایانی):برای اطلاع از آیین نامه آموزشی دانشکاه شیراز به ادامه مطلب بروید...

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاه های کشور
 
مقدمه :
در راستای فرمایش های مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با «اولویت خاص» و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه درخصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد، و مصوبه جلسه 564 مورخ 7/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 50% الی 69%، این آیین نامه که پس از تأیید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و تصویب ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، در تاریخ 26/7/85 به تصویب نهایی شورای عالی مطرح و برنامه شاهد رسیده است، از نیمسال اول سال تحصیلی 86-85 در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشکده های فنی و حرفه ای قابل اجرا می باشد.
لازم به ذکر است که واجدین شرایط ذکر شده در این آیین نامه همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخوردار می باشند، لکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و کیان خانواده هایی که در آنها فرزندان و همسر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند، این آیین نامه به صورت خاص تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده 1 :
تسهیلات موضوع این آیین نامه در مقطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای در کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آموزشکده های فنی و حرفه ای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش، به ترتیب افراد ذیل را شامل می شود:
1.    فرزندان اناث شاهد
2.    فرزندان ذکور شاهد
3.    همسر شهید
4.    جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
5.    فرزندان اناث جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
6.    فرزندان ذکور جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
7.    همسر جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
8.    جانبازان 25%-49%
تبصره 1 : دانشجویان واجد شرایط بایستی حداقل نمره کل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمایشی که همه ساله توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه، مرکب از مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیرکل امر دانشجویان داخل، مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب می رسد، را دارا باشند.
تبصره 2 : دانشجویان واجد شرایط ورودی سالهای قبل موضوع ماده 1 این آیین نامه با داشتن شرایط مناسب علمی، در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط دانشجویان جدیدالورود، به ترتیب اولویت ذکر شده مشمول این آیین نامه خواهند بود.
تبصره 3 : در صورتیکه سهمیه انتقال توسط افراد واجد شرایط فوق تکمیل نگردد، کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه می تواند نسبت به تکمیل ظرفیت نقل و انتقال توسط همسران و فرزندان جانبازان 25% الی 49% واجد شرایط، اقدام نماید.
تبصره 4 : مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهند بود.
ماده 2 :
حداکثر 5% سهمیه پذیرش هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای) در هر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی بر طبق نظر کمیسیون نقل و انتقال تحت پوشش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش جهت انتقال افراد واجد شرایط موضوع ماده 1 در شروع هر نیمسال تحصیلی اختصاص می یابد. تعیین میزان ظرفیت هر رشته محل به عهده کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه می باشد.
تبصره : ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر رشته و مقطع تحصیلی، دفترچه های راهنمای آزمون سراسری و آزمون کاردانی به کارشناسی سال ورود دانشجو می باشد.
ماده 3 :
کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش (بعنوان مبدأ) موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان مشمول ماده 1 این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای هر نیمسال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت نمایند.
تبصره : دریافت هرگونه وجه از دانشجویان انتقالی مشمول ماده 1 این آیین نامه تحت عنوان شهریه ثابت، هزینه نقل و انتقال و... توسط دانشگاه یا مراکز آموزش عالی مبدأ و مقصد ممنوع می باشد.
ماده 4 :
کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش (مقصد) موظفند در هر نیمسال تحصیلی با انتقال دانشجویان مشمول ماده 1 این آیین نامه موافقت نموده و با معرفی نامه معاونت دانشجویی وزارتخانه نسبت به ثبت نام دانشجویان اقدام نمایند.
تبصره : واجدین شرایط با معرفی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از موافقت کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه، از طریق معاونت دانشجویی وزارتخانه به دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی تحت پوشش معرفی خواهند شد.
ماده 5 :
دانشجویان شاهد و ایثارگری که بنا بر رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و یا تقلیل مقطع به مقاطع کاردانی یا کارشناسی شده اند می توانند در قالب تعیین شده توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه برای رشته درخواستی به دانشگاه های نزدیک محل سکونت، انتقال یابند. نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت این دانشجویان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر، ملزم به پذیرش دانشجو می باشند.
این آیین نامه با یک مقدمه و در 5 ماده و 7 تبصره در تاریخ 26/7/85 به تصویب رسید و پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، کلیه آیین نامه های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی می گردند.
 
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
 
مقدمه :
در اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای (پزشکی و دامپزشکی) این آیین نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 1 – دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند، عبارتند از:
الف- برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
ب- برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزشی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنوان «پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاه ها بدون شرکت در آزمون سراسری»
ج- برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تبصره 1- برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آن ها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد.
تبصره 2- دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف تا ج باشند، اما به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتواننداز مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.
ماده 2 –در هر یک از دانشگاه ها معاونت آموزشی عهده دار انجام کلیة امور مربوط به استعدادهای درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه می تواند نسبت به تأسیس دفتر ویژه استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی اقدام نماید.
ماده 3 – برای نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری به بالاتر را به عنوان استاد مشاور وی تعیین می نماید.
تبصره- حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می شود.
ماده 4 – دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، بدون شرکت در کلاس، در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد. این دروس جزء حدنصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد.
ماده 5- دانشجوی ممتاز می تواند با تأیید استاد مشاور، برخی از دروس مورد علاقة خود را با معرفی دانشکده محل تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.
ماده 6 – بنا به تشخیص استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذراند.
ماده 7 – دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید.
ماده 8 – به منظور استفادة مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی، دانشگاه نسبت به برگزاری کلاس های ویژة آموزش زبان خارجی برای این دانشجویان اقدام می نماید.
ماده 9 – دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی می تواند با تأیید استاد مشاور، حداکثر تا 27 واحد درسی انتخاب کند.
ماده 10 – دانشگاه موظف است تمهیدات لازم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی داخلی فراهم نماید.
ماده 11 – دانشگاه در اختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب، استفاده از کتابخانه ها و آزمایشگاه ها و... باید بریا دانشجویان ممتاز تسهیلات ویژه قائل شود.
ماده 12 – دانشگاه می تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصیل همزمان در دو رشتة تحصیلی پس از تأیید استاد مشاور موافقت نماید.
تبصره – مقررات تحصیل همزمان در دو رشتة تحصیلی طی دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ می شود.
ماده 13 – چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از 17 کمتر باشد، او نمی تواند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کند. در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد.
ماده 14 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه ها حسب مورد، برای استفادة دانشجویان ممتاز از امکانات مراکز اطلاع رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش پژوهان و... اقدامات لازم را معمول می دارند.
ماده 15 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات متمرکز خود بودجه ای را به نسبت تعداد دانشجویان ممتاز دانشگاه ها به آن ها اختصاص می دهد.
ماده 16 – این آیین نامه در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 5/11/77 شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
 
آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
 
مقدمه :
در اجرای بند 2 ماده 2 آیین نماه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه پژوهشی برای دانشجویان ممتاز در دوره های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، این آیین نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 1 – تسهیلات مندرج در این آیین نامه به دانشجویان موضوع ماده 1 آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب جلسه مورخ 4/8/78 شورای هدایت استعدادهای درخشان به شرح زیر اختصاص می یابد:
الف- برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور
ب- برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاه ها بدون شرکت در آزمون سراسری)
ج- برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تبصره 1 – برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آن ها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد.
تبصره 2 – دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف تا ج باشند، اما به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزشی دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتوانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.
ماده 2 – دانشجویان ممتاز می توانند به صورت فردی یا گروهی طرح های پژوهشی پیشنهادی خود را پس از تأیید استاد مشاور برای بررسی و تأمین اعتبار به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نمایند.
تبصره – دستورالعمل نحوة اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان ممتاز با پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه به اجرا درمی آید.
ماده 3 – دانشگاه ترتیبی اتخاذ می کند تا تسهیلات زیر را برای دانشجویان ممتاز فراهم سازد.
-       حضور در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی
-       شرکت در کنفرانس های علمی خارجی برای ارائة مقاله
-       پرداخت وام تحصیلی به میزان 3 برابر دانشجویان معمولی
-       تسهیلات استفاده از اینترنت
-       عضویت در طرح امانت بین کتابخانه ای
-       تأمین هزینه انجام طرحهای ابتکاری دانشجویان و مشارکت آنها در پروژه های تحقیقاتی اساتید
-       اعطاء بن خرید کتاب و کمک هزینه تحصیلی
-       شرکت در مسابقات علمی معتبر بین المللی
-       برقراری همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای استفادة دانشجویان ممتاز از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی آن ها حسب نیاز
-       اعطاء کمک هزینه های آموزشی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی
ماده 4 – دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که زمینة فعالیت های پژوهشی دانشجویان ممتاز (تسهیلات مندرج در این آیین نامه) را فراهم سازند، پس از ارائة گزارش به معاونت آموزشی وزارت مربوط، اعتبار ویژه ای از محل ردیف اعتبارات حفظ و پرورش استعدادهای درخشان دریافت خواهند کرد.
ماده 5 – هزینه های مالی فعالیت های پژوهشی دانشجویان ممتاز از محل اعتبارات حفظ و پرورش استعدادهای درخشان و در صورت امکان سایر منابع دانشگاه تأمین می شود.
ماده 6 – این آیین نامه در 6 ماده پس از تصویب در جلسه مورخ 26/1/1381 شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست.
 
 
 
 
آیین نامة روش تعیین دانشجویان ممتاز (رتبه های اول تا سوم) دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و دکترای حرفه ای دانشگاه شیراز
 
باتوجه به اینکه مشخص کردن دانشجویان رتبه های اول تا سوم بدلیل مسایلی از قبیل:
1-    فارغ التحصیلی در 7 ترم
2-    استفاده از مرخصی تحصیلی
3-    حذف ترم
4-    مرخصی استعلاجی
5-    انتقال موقت
6-    انتقال دایم
و غیره مشکلاتی را برای سیستم آموزشی ایجاد کرده است، این آیین نامه براساس پیشنهاد شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در شورای آموزشی به تصویب رسید.
ماده 1) در تعیین رتبه های ممتاز
شرایط عمومی:
دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
شرایط اختصاصی:
احراز رتبه اول:
جهت احراز رتبه اول دانشجو بایستی جزو ده درصد دانشجویان برتر رشته-گرایش هم ورودی خود باشند. ](برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) (مصوبه شورای آموزشی مورخ 25/4/87 دانشگاه شیراز)[
ماده 2) دانشجویانی که یک یا چند ترم در دانشگاه دیگر میهمان میشوند نمرات آنها در دروسی که در دانشگاه دیگر اخذ کرده اند (در صورتیکه دروس مورد پذیرش بخش باشد) در معدل محاسبه خواهد شد.
دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی می بایست طی 8 ترم (شامل یک ترم دانشپذیری و 7 ترم دانشجویی) و در مقطع کارشناسی ناپیوسته طی 5 ترم (شامل یک ترم دانشپذیری و 4 ترم دانشجویی) فارغ التحصیل گردند.
تبصره 1: در صورتی که دانشجویی تعداد ترم های تحصیلیش بیشتر از آنچه در بند 2 قید شده باشد مشمول این قانون نمی گردد.
تبصره 2: در صورتی که دانشجویی زودتر از آنچه در بند 2 قید شده باشد فارغ التحصیل گردد می بایست تا زمان تحقق مهلت قانونی تعیین شده در بند 2 صبر نمایند و سپس در رقابت با سایر هم ورودی های خود مشمول این قانون گردد.
ب: رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد
ج: دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت
د: رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، فارابی در رشته های مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها
هـ: نفرات اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین المللی با معرفی مراجع ذیربط
و: رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر
تبصره: دانشجویان ممتاز در رشته هایی که سرفصل دروس آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال تصویب شده است نیز می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
ماده 3) دانشجویانیکه از دانشگاه دیگر به دانشگاه شیراز منتقل میشوند معدل دروس اخذ شده در دانشگاه مبداء که مورد پذیرش بخش میباشد در معدل محاسبه خواهد شد. مسئولیت ارسال بموقع نمرات دانشگاه مبداء به دانشگاه شیراز با دانشجو میباشد.
ماده 4) باتوجه به موارد فوق دانشجویانیکه از مرخصی تحصیلی استفاده میکنند و در پایان 8 ترم کارشناسی پیوسته و یا 5 ترم کارشناسی ناپیوسته معمول فارغ التحصیل نمیشوند بعنوان رتبه اول رشته معرفی نخواهند شد. حتی اگر در پایان ترم نهم یا پنجم معلوم گردد که بالاترین معدل را در بین هم ورودی های خود داشته است. چنین دانشجویانی لازم است با اخذ درس در تابستان ها و با واحد بیشتر در ترمهای معمولی کمبود واحد خود را جبران نمایند و در پایان 8 ترم یا 5 ترم تحصیلی فارغ التحصیل گردد تا از حق شاگرد اولی محروم نگردند. این موضوع در مورد دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای که یک یا چند ترم دیرتر از مدت زمان معمول فارغ التحصیل می شوند نیز صادق است.
ماده 5) در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان چنانچه در موقع تعیین رتبه های اول تا سوم نمراتی را که در دانشگاه دیگر کسب کرده اند در دست نباشد از گردونة رقابت حذف میشوند و نمیتوانند ادعائی داشته باشند. مفاد این آئین نامة داخلی در جهت حفظ منافع دانشجویانی است که پس از پذیرش در دانشگاه بصورت معمول و طبیعی در ظرف مدت تعیین شده در آئین نامة آموزشی (برای مثال 4 سال برای دورة کارشناسی) فارغ التحصیل میشوند و از بعضی از موارد مرسوم قانونی مثل مرخصی، میهمانی و انتقال صرفنظر میکنند.
ماده 7) دانشجویانی که برای یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و دکترای حرفه ای پذیرفته می شوند و در مقاطع قبلی واحدهایی را گذرانده اند و قسمتی از این واحدها مورد قبول بخش و دانشگاه قرار می گیرد، نمرات دروس پذیرفته شده از آنها در محاسبة معدل بمنظور تعیین رتبه های اول تا سوم منظور نخواهد گردید.
این آئین نامه در 7 ماده و یک تبصره در جلسة مورخ 23/10/1382 شورای آموزشی به تصویب رسید و از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی 83-82 لازم الاجرا می باشد.
 
 


[*] این تعاریف که عموماً به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است مورد تأیید شورای عالی برنامه ریزی است، بنابراین از این آیین نامه جدا شدنی نبوده و هر نوع تغییر یا تفسیر مغایر آن مجاز نیست.
نوع مطلب : بحث آزاد، 
برچسب ها : مجازی، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده شیراز، دانشگاه مجازی شیراز، اعتراض، اعتراض به نمرات، نمرات، پایان ترم، نمرات پایان ترم، انجمن دانشگاه شیراز، بحث، بحث آزاد، آزاد، اعتراض به نمرات پایان ترم دانشگاه مجازی شیراز،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :